Basisschoolkinderen

tekening2

Kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar maken in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling door. Ze sluiten vriendschappen, gaan op een sport of vereniging. Ze kunnen al lezen, schrijven, rekenen en het leren op school gaat in een rap tempo. Dat kan voor kinderen heel leuk en uitdagend zijn, maar aan de andere kant ook heel spannend en misschien zelfs zwaar. Tegelijkertijd ervaren ze ingrijpende gebeurtenissen in hun leven bewuster en zichtbaarder, in tegenstelling tot toen ze jonger waren en er ogenschijnlijk minder last van leken te hebben.

Hun wereld wordt steeds groter en zij groeien en ontwikkelen steeds verder. Maar soms lukt dat even niet, stagneert de groei of lijkt zelfs terug te vallen. Je merkt dat aan verandering in het gedrag en stemming, zoals last hebben van sombere of boze buien, bang of nerveus zijn ergens voor, snel overstuur zijn of zich terugtrekken en dichtklappen. Gedrag dat opvalt en eerder niet het geval was. Wanneer je iets dergelijks bij je kind bemerkt en het lukt niet om je kind te helpen uit die dip te komen, dan kan kindercoaching daarbij helpen.